userstyles.org - Sitenone themes and skins

GoogleMonkeyR adjustments

Written for Google search using GoogleMonkeyR http://userscripts.org/scripts/show/9310 With simple up-to-date (10/2013) styling rules to reduce unused vertical space at the top, both for search pages and image search pages. Since GoogleMonkeyR script update to 1.7 (4/11/2013), adjustments aren't necessary, though the reduced vertical space is still usefull.

Updated: Oct 14, 2013 Installs This Week: 5 Average Rating: N/A
MinimalSearch for Google

Makes Google search result simple.

Updated: Oct 21, 2011 Installs This Week: 3 Average Rating: N/A
Advertisement
(No screenshot available)
Print gmail without logo

print gmail without logo, sender and receiver

Updated: Oct 24, 2012 Installs This Week: 3 Average Rating: N/A
(No screenshot available)
tab focus

[Tab]キーを押下した際にリンクや入力フィールドの周りに表示される枠を変更します。

Updated: Mar 15, 2009 Installs This Week: 2 Average Rating: N/A
Likström Fasta Menyer Allmänt + Forum

Likström Fasta Menyer testad för Deadsculls Färgschemat, Denna är huvudscriptet och för forumet, gästbok,dagbok och kontackter kräver tillägsscript i dagsläget. Dagbok se: Gästbok se:http://userstyles.org/styles/20882 Kontackter se: Anpassa iaf sidebar right px värdet efter er valda bredd,ev.zoomnivå och teckenstorlek. Även andra pixel(px) värden kan behövas ändras beroende på skärmstorlek. skrivet för 20tum wide. Grund script av Halfbeard på LIkström , Utökad och modifierad och uppladdad av of_darkness på Likström

Updated: Sep 12, 2009 Installs This Week: 2 Average Rating: N/A
Avril Lavigne in Vanity Fair.

A theme designed for Tumblr with images of the beautiful Avril Lavigne :D. Made by http://-goodbyelullaby.tumblr.com

Updated: Mar 17, 2011 Installs This Week: 2 Average Rating: N/A
(No screenshot available)
9U clean downloads - 施予游久下载页的魔法A(uuu9.com)

适用于游久所有下载页 之所以称为"A" 是因为还有一个"B" 由于stylish对正则表达的支持不大好,容易发生错误 A安装之后可能工作不正常 B应用到了游久全站,可能造成非下载页面显示错误(但是我任然觉得用B更好呢...

Updated: Apr 22, 2012 Installs This Week: 2 Average Rating: N/A
Advertisement